Новини

Від газового пальника до «Змія Горинича»

Одним з найважливіших елементів будь-якої будівлі є покрівля, яка забезпечує надійний захист від примх погоди. Сучасні покрівельні матеріали, що забезпечують цей захист, вимагають ефективного та рівномірного підігрівання в процесі укладання. Таке нагрівання повною мірою забезпечується спеціальними газоповітряними пальниками українського виробництва, що своєю ефективностю та економічністю  перевершують італійські, які донедавна  вважалися найкращими у світі.

Робота абсолютної більшості газових пальників заснована на принципі інжекції, виняток становлять пальники рівного тиску, в яких горючий газ і окислювач (кисень, повітря) подаються у змішувальний пристрій при близькому за значенням тиску (вище атмосферного). На підставі закону Бернуллі для усталеного потоку рідини чи газу сума статичного і динамічного тисків є величина постійна. Динамічна складова тиску прямо пропорційна квадрату швидкості потоку. Змінюючи площу поперечного перерізу каналу, у якому рухається потік, можна змінювати швидкість потоку, а, отже, і впливати на динамічну складову тиску. Так звуження каналу призводить до збільшення швидкості потоку, а значить і до збільшення динамічної і, відповідно, зменшення статичної складової тиску на таку ж величину.

Направляючи потік рідини або газу по каналу з перемінним перетином (канал, який звужується) , при певному перепаді діаметрів в зоні мінімального перерізу, тобто максимальної швидкості потоку, статичний тиск стає нижче за  атмосферний, іншими словами, в цій зоні утворюється вакуум. У результаті з’являється усмоктувальна сила, яка служить причиною підсосу газу, а саме явище такого підсосу носить назву інжекції.

У будь-якому газокисневому пальнику  газом, який інжектує, є кисень. Інжекція в пальнику відбувається таким чином. Кисень під заданим тиском подається до змішувального пристрою, що складається з інжектора і змішувальної камери. Проходячи через вузький центральний канал інжектора, струмінь кисню розганяється, в результаті чого відбувається різке падіння тиску, значення якого нижче за той, що подається з периферії інжектора пального газу. Останній, всмоктуючись у струмінь кисню, захоплюється нею і виноситься в змішувальну камеру, де відбувається уповільнення швидкості і інтенсивне перемішування утвореної горючої суміші.

Відмінністю газоповітряних пальників є те, що в якості газу, що інжектується, в них використовується горючий газ, який примусово подається в пальник під тиском від 0,1 до 0,3 МПа, що забезпечує тиск перед інжектором 0,1 – 0,15 МПа. Стікаючи з інжектора всередині мундштука, горючий газ змішується з повітрям, утворюючи, таким чином, горючу суміш. Остання згорає на виході з мундштука і утворює факел полум’я з температурою 1200 ° С.

Зручність роботи цими пальниками обумовлена тим, що в якості горючого газу служить пропан-бутан (зріджений балонний газ), що дозволяє встановлювати балон з редуктором в будь-якому зручному і безпечному місці, в тому числі і на  даху будівлі, що покривається, підключивши до нього пальник через гумовотканинний рукав.

Основне призначення газоповітряних пальників серії ГВ – низькотемпературний нагрів (до 300 ° С) металів і неметалевих матеріалів, в тому числі для паяння кабелів, опресування з’єднувальних муфт, нагрівання до оплавлення поверхні бітумного рулонного матеріалу при виробництві гідроізоляції в будівлях і спорудах. Для цих цілей заводом «ДОНМЕТ», який є єдиним в Україні виробником такого обладнання, випускається ціла серія пальників.

Пальники однофакельні ГВ «ДОНМЕТ» 231; 250; 250У; 254 в основному призначені для побутових і господарських робіт, оплавлення бітумних рулонних матеріалів, сушіння ливарних форм тощо. Вузькоспеціалізований двофакельний пальник ГВ «ДОНМЕТ» 252: розплавлення бітумних рулонних матеріалів, також може бути використаний для сушіння ливарних форм і деяких інших аналогічних робіт.

Для виконання покрівельних робіт на великій пласкій поверхні найкращим є пальник ГВ «ДОНМЕТ» 263, що отримав назву «Змій Горинич». Пальник призначений для укладання з нагріванням рулонного покрівельного і гідроізоляційного матеріалу і забезпечена візком, на якому змонтовані сім мундштуків і, відповідно, сім інжекторів, що дозволяють одночасно горіти семи факелам. Два крайніх факели оснащені вентилями, що дозволяє, за необхідності, їх відключити і зменшити ширину смуги нагрівання при укладанні нестандартного рулонного покриття.

Завдяки наявності візка забезпечується можливість плавного переміщення пальника над смугою нагрівання без будь -яких зусиль зі швидкістю, достатньою для рівномірного нагрівання  матеріалу, що укладається до необхідної температури.

За рахунок важільного клапана для перемикання полум’я з чергового на робоче, забезпечується висока економічність пальника. Крім того, вентилем регулятора витрати газу підбирається найбільш оптимальний режим горіння для конкретних умов  матеріалу для укладання, що додатково призводить до економії горючого газу.

У зв’язку з цим досить порівняти лише один технічний параметр пальника «Змій Горинич» з аналогічним виробництва Італії: витрата пропан-бутану в залежності від режиму роботи – 11,2-22,4 кг / год, що на 23% нижче витрати газу при використанні італійської пальника. При цьому час, що витрачається на укладання одиниці площі покриття, також, хоч і несуттєво, але знижується.

На підприємствах з централізованим газопостачанням нерідкі випадки надзвичайно низького тиску природного газу (метану) в мережі.Наприклад на Запорізькому заводі «Дніпроспецсталь» в цеху ЦРМО тиск газу в мережі не перевищує 500 мм вод. ст. Ця обставина змушує застосовувати газоповітряні пальники з примусовою подачею повітря. Таким є принципово новий багатофакельний пальник ГВ «ДОНМЕТ» 265 з примусовою подачею стисненого повітря з мережі через редуктор. Повітря є газом, що інжектує,  аналогічно кисню в газокисневого пальнику. Як базовий служить шестифакельний пальник, проте підприємство випускає пальники з будь-якою кількістю факелів, починаючи з одного. 

ГВ “ДОНМЕТ” 231У Оплавлення бітумних матеріалів, сушіння ливарних форм. Потужність теплового потоку 41кВт.
ГВ “ДОНМЕТ” 231.Побутові та господарські роботи. Потужність теплового потоку 20кВт.
ГВ “ДОНМЕТ” 250 і ГВ “ДОНМЕТ” 250У. Оплавлення бітумних рулонних матеріалів, сушіння  ливарних форм тощо. Потужність теплового потоку 41кВт.
ГВ “ДОНМЕТ” 252. Оплавлення бітумних рулонних матеріалів, сушіння ливарних форм тощо. Потужність теплового потоку 82кВт.
ГВ “ДОНМЕТ” 254. Паяння кабелів, опресовування з’єднувальних муфт, побутові та господарські роботи. Наконечники змінні.
ГВ “ДОНМЕТ” 263. Пальник багатополуменевий  газоповітряний із примусовою подачею горючого газу і підсмоктуванням повітря з атмосфери. Призначена для укладання рулонного покрівельного і гідроізоляційного матеріалу. Потужність теплового потоку 287 кВт.
ГВ ” ДОНМЕТ “265. Пальник багатополуменевий газоповітряний із примусовою подачею стиснутого повітря. Попереднє нагрівання матеріалів до 320 мм завтовшки  до температури 300-400 градусів  під зварювання і наплавлення.

Сергієнко Володимир Олександрович, інженер
Гуменшаймер Іван Іванович, інженер
Бобух Микола Миколайович, інженер