Новини

До питання про обов’язкову сертифікацію газополуменевого обладнання на території Україні, Росії, Білорусі

Доводимо до відома всіх торгових партнерів і споживачів, що на території Україні, Росії та Білорусі введена обов’язкова сертифікація газополуменевого обладнання, що означає неприпустимість експлуатації несертифікованого газополуменевого обладнання на території цих країн незалежно від того, в якій країні воно відбулося.


Підстава: по Україні – Указ № 498 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 30.08.2002г. “Про затвердження переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні”, розділ 14, пункт 14.4;

ПЕРЕЛІК продукції, Що підлягає обов’язковій сертіфікації в Україні

Назва продукціїКод ДКПППозначення
нормативних
документів, на відповідність
яким проводиться сертифікація
Нормативнй
документ
(номер пункту),
що встановлює обов’язкові
вимоги
Код за УКТ
ЗЕД
14.4. Машини, апарати,пристрої для газополуменевої обробки:
– різаки ручні та машинні;
-редуктори;
-генератори ацетиленові;
-генератори (установки)
електролізно-водяні
29.24.11.
300
29.40.60
ГОСТ 12.2.007.8-75
ГОСТ 12.2.008-75
ГОСТ 13861-89
ГОСТ
12.2.007.8-75,
р.1; 4
ГОСТ 12.2.008-75
р.1-4
ГОСТ 13861-89,
р.1; 8
8468
  • по Російській Федерації – постанова Держстандарту Російської Федерації від 23 лютого 1998 р. № 5 “Номенклатура продукції та послуг (робіт), щодо яких законодавчими актами РФ передбачена їх обов’язкова сертифікація”;
  • по Республіці Білорусь – постанова Держстандарту Республіки Білорусь № 26 від 3 грудня 1999 р. “Про розширення номенклатури продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації”, пункт 1.

Устаткування для газового зварювання нашого підприємства та система управління якістю виробництва сертифіковані в Системі УкрСЕПРО за ДСТУ ISO 9001 – 2001. Сертифікат № UA2.021.433.

З повагою, Володимир Сергієнко
директор заводу
(06264) 5-45-63

Укладач: інженер Іван Гуменшаймер.
(06264) 44-27-07