Запитання

Пальники газові 

Який газ краще застосовувати для зварювання? Ацетилен чи МАФ?
Для того, щоб порівняти, що краще для зварювання – ацетилен чи МАФ, досить самому взяти пальник і спробувати зварити однакові зразки спочатку ацетиленом, а потім МАФом. Усе одразу стане очевидним і зрозумілим.

• Швидкість зварювання ацетиленом однозначно вища, ніж зварювання МАФом (для будь-якої товщини металу). Це обумовлено більш високою температурою горіння ацетилену. Різниця температур горіння становить всього 200 градусів, але при зварюванні це дуже відчутно. Крім того, зони термічного впливу при зварюванні ацетиленом менші, ніж при зварюванні МАФом, що впливає на якість зварних швів.

• Для того, щоб процес зварювання двох однакових зразків МАФом і ацетиленом йшов приблизно з однією швидкістю, для зварювання МАФом необхідно в пальник встановити наконечник як мінімум на 1, а то і 2 номери більший, ніж при зварюванні на ацетилені.

• У процесі зварювання факел ацетиленового полум’я захищає зварювальну ванну від окислення, а факел МАФа захисних властивостей не має. Це призводить до зниження механічних характеристик зварного шва.

• Крім того МАФ належить до зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) і важчий за повітря. У правилах безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 записано:

VI.2.9. Забороняється використання пересувних і стаціонарних установок із ПІВ, які працюють на ЗВГ, в підвальних і цокольних поверхахта у приміщеннях, які мають лази у погреб або підвал.
З цього випливає, що МАФ не можна використовувати житлово-комунальним службам, водоканалам, шахтам тощо.

Чи можливе зварювання вуглецевих сталей пропаном, і до якої товщини?
Отримати якісні зварні шви при зварюванні пропано-кисневою сумішшю – неможливо!!! Тому що температура горіння пропано-кисневої суміші на 1000°С нижча за температуру горіння ацетилено-кисневої суміші. Це призводить до значного зниження швидкості зварювання і зменшення глибини провару (не більше за 2 мм). У наслідок низької швидкості зварювання збільшуються зони термічного впливу, що призводить до великого внутрішнього напруження і сильних деформацій. Крім того, пропано-киснева суміш сильно окислює зварювальну ванну. Це знижує міцність шва, призводить до появи численних дефектів зварного шва і зміни хімічного складу навколошовноїзони.

Як під’ єднувати пальник типу ГВ до балону з газом?

Для під’єднання до балону з газом необхідно використовувати гумовотканинний рукав класу 1 та редуктор для газополуменевої обробки БПО – 5 ДМ.

Типова схема підключення газоповітряного пальника для виконання побутових та господарських робіт

Чи можна під’єднати пальник типу ГВ або ГВП до балону з газом без редуктора?

п.3.5.12  НАОП 1.4.10-1.03-85 (Правила техніки безпеки та  гігієни праці  при виробництві ацетилену та газополуменевій обробці металів»): ” При експлуатації балонів забороняється: відбирати газ із балона без редуктора, призначеного для зниження тиску…”

Чи можна під’єднати пальник типу ГВ або ГВП до балону з газом за допомогою редуктора РДСГ 1 ГОСТ 21805-94 (Регулятор тиску для знижених вуглецевих газів на тиск до 1,6 мПа)?

Ні, оскільки тиск на виході з редуктора РДСГ не відповідає робочому діапозону пальників типу ГВ та ГВП і становить (2000 … 3600 Па) 0,002… 0,0036 МПа, а для роботи пальників необхідний діапазон тиску 0,1…0,2 МПа.

Чи можна під’єднати пальник типу ГВ або ГВП до мережі низького тиску природного газу (будинкової мережі газопостачання)?

Ні, оскільки тиск у мережі не відповідає робочому діапазону тисків пальників ГВ чи ГВП і становить (до 3000 мм вод.ст.) до 0, 003 МПа, а для роботи пальників необхідний діапазон тисків 0,1…0,2 МПа

Яка температура полум’я пальника типу ГВ чи ГВП?

Температура полум’я газоповітряного пальника сягає 1000-19000 градусів за Цельсієм і залежить від співвідношення в суміші (тобто налаштування пальника)